Aandachtspunten

Korte alinea's

Allereerst is het belangrijk om gebruik te maken van korte alinea’s. Vijf regels op een alinea is een goed uitgangspunt en probeer een absoluut maximum aan te houden van tien regels. Een dergelijke opbouw met witruimtes tussen de alinea’s nodigt meer uit tot lezen dan één groot blok tekst.

Opsommingtekens

Probeer ook gebruik te maken van opsommingtekens. Dit leest veel gemakkelijker dan wanneer de opsomming in één Iange zin wordt genoemd. Echter, bij een te lange opsomming, kunnen lezers gemakkelijk bepaalde punten overslaan. Een goed uitgangspunt is om bij opsommingen niet meer dan 5 punten te gebruiken.

Koppen

Heldere en duidelijke koppen boven een stukje tekst kunnen de begrijpelijkheid aanzienlijk vergroten. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat door het gebruik van kopjes een tekst beter is te onthouden. Een kop die de lading van de tekst eronder goed dekt, zorgt ervoor dat de informatie veel beter wordt verwerkt door de bezoeker van de site. Denk dus goed na over een pakkende kop en maak veel gebruik van subkopjes.

Korte zinnen

Korte zinnen zijn voor het internet ook erg effectief. Vermijd daarom zoveel mogelijk samengestelde zinnen. Gebruikers zullen veel moeite hebben om deze zinnen vloeiend te kunnen lezen en in één keer te begrijpen. Vraag daarom voor het schrijven of corrigeren van uw websiteteksten liever geen neerlandicus of iemand die veel schrijft voor kranten of tijdschriften. Korte alinea’s en kopjes maken een tekst scanbaar, dat is erg belangrijk op het internet. Probeer na het schrijven van de eerste opzet direct te schrappen tot alleen overblijft wat er echt toe doet.

'Omgekeerd' schrijven

Webteksten zijn ‘omgekeerd': ze worden geschreven van belangrijk naar minder belangrijk, zoals ook vaak gebeurt in krantenartikels. Val direct met de deur in huis zodat de lezer weet waar het omgaat en dan besluit om verder te lezen.

Marges

Gebruik voldoende marge. Hiermee wordt de ruimte bedoeld aan de linker- en rechterkant van de tekst. Een goede marge verhoogt de leesbaarheid van de tekst. In het ontwerp van uw website is hier al rekening mee gehouden. De marges kunt u zelf niet instellen. Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

Lettertypen

Gebruik hooguit 2 verschillende lettertypen. Het is bovendien raadzaam te kiezen voor een zgn. ‘schreefloos' lettertype (Sans-serif). Dit zijn lettertypes zonder kleine haakjes aan het uiteinde van de letters. Voorbeelden van ‘schreefloze’ lettertypen zijn Arial of Verdana. Beide ideaal voor webgebruik indien ze niet te groot of te klein worden weergegeven.

Hyperlinks

Zorg voor herkenbaarheid van hyperlinks door deze te onderstrepen. Om verwarring te voorkomen is het bovendien raadzaam in je webteksten geen gebruik te maken van onderstrepen. Benadruk tekst liever door deze vet of cursief weer te geven.

Kleuren

Donkere tekst op een lichte achtergrond leest prettiger dan omgekeerd. Mocht je toch een lichte tekst op een donkere achtergrond willen gebruiken, zorg dan dat het contrast hoog genoeg is.

Uitlijning

Lijn bij voorkeur links uit. Zowel het uitvullen van tekst als het rechts uitlijnen verlaagt de leesbaarheid van de tekst.

Spelling/ taalfouten

Het is misschien een open deur. Maar let goed op spel- en taalfouten. Een tekst met spel- en taalfouten komt nu eenmaal minder geloofwaardig over dan een foutloze tekst. De Nederlandse taal is soms geen makkelijke taal. Een simpele truc om erachter te komen hoe u iets schrijft is: het woord waar u over twijfelt invoeren als zoekwoord in Google. Aansluitend kijkt u hoe het woord op internet het vaakst geschreven wordt. Deze schrijfwijze neemt u vervolgens over. Deze methode is niet waterdicht. Echter, een woord fout schrijven is minder erg wanneer het woord consequent fout geschreven wordt.

Is je vraag hiermee beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij de verzending van je feedback. Probeer het alsjeblieft later nog een keer.